11 Slagplanen

Det er skønt at drømme store drømme, når du er blevet klar og møder værdsættelse af det, du laver. Du står nu over for opgaven at overføre disse drømme fra tanke til virkelighed.

Forestil dig, at du er en mongolsk general. Målet i dag er at angribe Moskva med 120.000 mand. Hvordan vil du gøre det? Du behøver en slagplan, og du ved, at du har ressourcerne. Du har sendt spejdere ud for at forvisse dig om den bedste retning for et angreb. Du ved, at Moskva har 40.000 mænd til at forsvare sig, og at byen har mad nok til 23 dage. I betragtning af din altoverskyggende kraft og din intentions ildhu, behøver du nu kun en sammenhængende plan for at indtage Moskva. Angrebet og indtagelsen af dagens mål vil flyde naturligt. Forudsat, at du gennemtænker din fremgangsmåde og ikke skyder dig selv i foden eller driver 60.000 mand ud over en klippe, er indtagelsen af målet en given sag. Efter at have redet 10.000 kilometer indtog 120.000 mongoler Moskva midt om vinteren på mindre end en uge. Vi skriver januar 1238 efter Kristi fødsel.

Målet

Forestil dig selv i samme situation. Lav en slagplan. Skriv den ned. Først, hvad er målet? Skriv dit overordnede ønske med livet ned. Nedenunder, med mindre bogstaver, skriver du de sekundære ønsker eller behov, du ønsker at materialisere. Når du skriver planen ned på papir, gør du den hellig. Den skriftlige plan fungerer som et redskab til orden og klarhed, men også som en bøn. Lav dig et sted derhjemme, hvor planen opbevares. Gør stedet helligt. Måske ønsker du en speciel boks, en skattekiste, hvor planen kan opbevares. Læg sammen med planen nogle få ting, som har religiøs eller særlig betydning for dig, en krystal, en ørnefjer, et billede af Moder Theresa, benzindækslet fra din gurus Rolis, et eller andet. Den symbolske betydning er, at du aldrig i dine fysiske bestræbelser vil afvige fra din overordnede og spirituelle søgen. Uanset hvor jordisk dagligdagen synes, udgør planen hele tiden en rød tråd. Det er vigtigt aldrig at glemme det.

Sagt i forbifarten - det har ikke noget med planen at gøre - så mener jeg, at enhver guru, som ikke har en Rolls Royce, er en nar. Når vi trasker af sted på vores søgen efter at blive stærke, har vi brug for symboler, der er større end livet. Hvordan kan man blive tændt af en radmager slapsvans i lændeklæde, som slingrer rundt på en cykel? For at gøre noget ved det må man slå det stort op. Guruen bør symbolisere "klarer den her i livet". Hvis du følger efter en fattig idiot, er du tilbøjelig til at sænke dine egne ambitioner, så du ikke kommer til at overhale din spirituelle leder. I stedet for at flyde ovenpå, ender du med at lappe cykler i en sidegade i Karachi. Glem det! Min guru skal være fed, rig og lykkelig.

Tilbage til slagplanen. Du må kigge på den dagligt, hvis den skal være dynamisk og levende. At gøre dette regelmæssigt bliver en form for meditation, hvor du bruger sindets kraft til at styrke planen. Alle vigtigere begivenheder, som udgør en del af planen, bør huskes og skrives ned. Du kan foretage justeringer og notere succeser. Tænk på den som en akkord, et tonedigt, som dagligt ofres til Likviditetens Guder. Denne akkord bør svinge gennem hele dit væsen, så du er planen og planen er dig. Det bliver den vigtigste ting i dit liv, fordi du har besluttet, at det skal være sådan. Ved permanent at gennemgå planen taber du ikke målet af syne.

Ressourcerne

Sæt dig nu et roligt sted og gør status over dine ressourcer. Måske kan du skrive dem ned på slagplanen i forskellige farver, så de træder frem og ikke glemmes. Se ikke kun på dine ressourcer fra en økonomisk synsvinkel, for du er meget mere end de penge, du har eller ikke har. Tænk på den totale sum af al din energi, der står til din rådighed. Den livskraft, der løber gennem din krop og dit sind, er det stærkeste og mest værdifulde, du har. Det er en af Gud givet ressource, som kan transformeres til begejstring, ære, søgen og lykke. Noget af den kan du give ud til verdens bedste, andet kan du give ud på markedspladsen og veksle til kontanter.

Tænk på, hvilken viden du har, og kig hele tiden på, hvad du har brugt den viden til. Det er ret sandsynligt, at du har talenter og ideer, som du aldrig har gjort brug af. Hemmeligheden ved din succes er måske at holde op med at lave det nonsens, som bare betaler huslejen, og i stedet gå i lag med at udvikle og markedsføre dit talent. Hvis du kan begejstres over din kreativitet og dit liv, kan du opbygge tilstrækkeligt med energi til at trække dig ud af dagligdagen til et nyt liv. Det kræver mod at træde ud og forpligte sig, men til sidst betaler dristigheden sig. Lykken står den kække bi.

Hvis du ser nøje på energien omkring dig, vil du opdage, at du er utroligt meget rigere, end du tror. En del af energien indeholder din entusiasme, dine livserfaringer, men også dine venskaber og forbindelser til andre mennesker. Disse relationer bør dyrkes og gøres til noget enestående. Før eller senere har du brug for en hjælpende hånd i livet, og en af disse personer vil komme til at hjælpe dig, eller måske en, du endnu ikke har mødt.

Hvis du ikke har venner eller forbindelser, ville jeg prioritere erhvervelsen af nogle sådanne højest. Hvis du ikke kan lide at gå ud og møde nye mennesker, så vil jeg foreslå, at du maser dig igennem ubehaget. Gør det til en ny disciplin, du vil beherske. Ved at bruge energi på at opdyrke dine forbindelser siger du, at du er parat til at gøre noget ved det til dit eget bedste. Det er en udadvendt bekræftelse, at du søger, og når du konstant gør dette, så ændres energien omkring dig, og til sidst svarer virkeligheden på din søgen ved at give dig uventede muligheder. Desværre afhænger succes i dag ikke så meget af, hvad du ved, eller hvor god du er. Det kommer mere an på, HVEM du kender. Sådan er det bare.

Det er af afgørende betydning, at du kigger på dine ressourcer regelmæssigt, for det giver dig mulighed for at gøre status og at leve i sandheden, men det hjælper dig også til at gøre dine ressourcer til noget særligt. En del af den spirituelle styrke består i at være taknemmelig for det, man har. Fantasien er tilbøjelig til at leve i fremtiden og fokusere på det, vi ikke har, og fuldstændig glemme at værdsætte det allerede opnåede. Hvor og hvad du er, bør værdsættes, også selv om du ikke er så begejstret for det. For ikke desto mindre er det også dig. Ved at kritisere eller fornægte dine nuværende forhold siger du, at du ikke er god nok. Dine omgivelser er en udvidelse af dig selv. Kig på dem og erkend, at de er, som de er, også selv om de ikke er perfekte. Når du accepterer sandheden, driver du dig selv frem mod bedre forhold. Ved at stritte imod lever du i din egen

utilfredsheds konstante negativitet. Vil du det?

Du giver dit liv en magisk kvalitet ved at gøre hver lille ting til noget specielt, og når først dit liv bliver fortryllet på denne måde, så smelter fortidens blokeringer bort i lyset af den indre energi, som strømmer fra dit hjerte. Set fra en forretningsmands synspunkt er dette bare herligt, for alt, hvad du rører ved, bliver til guld. Desuden hjælper det dig til at få selvtillid. Alle dine handlinger bekræfter din styrke, når du ser det værdifulde overalt.

Blandt dine ressourcer har du måske også lidt kapital. Penge er som gødning: du må sprede dem for at få tingene til at gro. Hvis du holder fast på din kapital, fordi du er bange for at miste den, får du ikke meget ud af livet. Der skal være en vis mængde kalkuleret risiko. Du kan ikke regne med den store gevinst, hvis du ikke risikerer en vis del af dine kontanter, eventuelt det hele ved visse lejligheder. Tænk på dine penge som tropper. Brug dem med kløgt. Hvis du mister nogle af dem på vej til Moskva, hvad så? Hvis du er bange for at miste dem, eller er usikker på forholdene på markedspladsen, så brug tiden til at vurdere, checke og dobbeltchecke, og så får du svaret. Mangel på viden skaber angst, og når du først virkelig ved, hvad du laver, og har undersøgt markedet, så smelter al angst.

Jeg kender mennesker, som lever et bedrøveligt liv, selv om de har flere hundrede tusinde dollars i banken. Jeg har ingen respekt for dem. Du må have en vis tillid til folk, ellers lever du i evig negativitet. Det er bedre at blive bestjålet en gang imellem end at fængsle sig selv i en tilstand af nød. Tag en risiko. Bare spændingen ved at være involveret er ofte et tab eller to værd. Så længe du vinder de fleste gange og er glad, hvad kan du så ønske mere?

Terrænet

En mongolsk general ville aldrig sende sine tropper af sted uden først at undersøge terrænet. På samme måde burde du gennemgå din slagplan for at se, om du har givet dig selv alle de fordele, der er mulige. Under hvilke forhold regner du med at skulle operere?

Da jeg hælder til det metafysiske, er jeg tilbøjelig til at se på tingenes energi snarere end at koncentrere mig om logikken i at tage beslutninger. Jeg føler tingene igennem, og hvis der mangler harmoni, går jeg meget forsigtigt frem. Jeg bruger hovedsageligt min intuition til at finde ud af, om de mennesker, jeg investerer i, vil føre sagen igennem til den bitre ende.

Hvis en aftale er fair og god, vil den føles positiv og normalt gå let igennem. Der kan være skævheder, som skal udjævnes, men hvis fornemmelsen er flydende, vil aftalen være i orden. Hvis du møder problemer, kan det godt være, at aftalen alligevel går igennem, men hvor megen emotionel energi vil du bruge på en ide bare for at tilfredsstille et egotrip og kunne sige, at du kæmpede dig igennem - og vandt. Det er idioti at skyde sig selv i foden bare for at bevise, at man kan klare livet på trods af et handicap. Det er absolut værdiløst at bringe sig selv ud af balance bare for at bevise et eller andet. Det er bedre, at du trækker dig tilbage og beskæftiger dig med noget mere behageligt.

Når du betragter atmosfæren omkring dine manøvrer, bør du vurdere betingelserne. Forøger disse handlinger din frihed, eller fastlåser og begraver de dig? Slagplanen har behov for et område, som er bredt og flydende, med så få restriktioner som muligt. Hvis du sætter dig selv i situationer, hvor tilbagetrækning er umulig, er du fanget.

Vi har tidligere talt om timing, og lad mig lige minde dig om, at timing i forretningsverdenen er det punkt, hvor de fleste fejler. Hvis du igangsætter dine bevægelser for tidligt, så brænder du en masse psykisk energi af, fordi du kommer til at vente. Det er forfærdeligt frustrerende at forsøge at presse tingene igennem, hvis tidspunktet ikke er rigtigt. Så er det bedre at bruge et års tid på stranden, vende tilbage på den rette dag og så få det hele til at flyde ubesværet på én gang.

Personligt kan jeg bedst lide at starte noget risikabelt om foråret, for metafysisk set er væksten på din side på det tidspunkt. Jeg udvikler og udvider om sommeren, trimmer og beskærer om efteråret. Om vinteren drikker jeg sammen med vennerne og ser gamle Fred Astaire-film.

Hvornår ved man, at tidspunktet er rigtigt? Hvis det ikke flyder, er det indlysende nok. Desuden vil du, når du har at gøre med andre, kunne læse, om de virkelig er med eller bare er halvhjertede. Hvis de kun er halvt med, så brug den gamle mongolske knibtangsmanøvre. Bring dem ud af busken. Få dem til at bekende kulør ved at spørge: "Er du klar til at lave en aftale i dag, eller vil du hellere vente til næste tirsdag?" Hvis de ikke er klar, vil du i det mindste vide det. Hvor mange tusinde timer spildes ikke hvert eneste år på bare at holde ved, mens ydre kræfter driver deres spil? Det er så enkelt at skære det manipulerende nonsens væk og finde ud af, om folk bluffer.

Du kan se amatører lave den samme fejl flere gange. De går ind i en forhandling, og fordi de tror, det er det eneste spil i byen, investerer de deres følelser så totalt, at andre mærker deres svaghed og manipulerer dem som vanvittige.

Du kan ikke materialisere din plan, hvis du giver din kraft fra dig. Du bliver stærk ved at have få emotioner Og lade andre vide, at du kan skride til hver en tid. Så skal folk ikke have noget af at trække dig ved næsen, og du har ubegrænset adgang til aftaler og mennesker. Du kan kontrollere hvert eneste trin ved at få andre ud af busken - og kontrollere, om de bluffer.

"Vis os dine patter," plejede vi at sige derhjemme. Psykologien var, at hvis din lørdag aftens aftale ikke ville gøre dig den lille glæde, så var dine chancer for noget mere ikke særlig store.

Bland ikke emotion og intention sammen. Intention er din projicerede viljekraft. Den er næsten tom for emotioner. Det er dig, der klart forlanger, at livet giver dig, hvad du ønsker. Problemet er, at du gennem fantasien kan gennemleve dine håb og drømme, før de opfyldes i virkeligheden. Metafysisk set svarer det til at læne sig forover. Hvis du læner dig for langt, er din styrke tabt, og du mister balancen. Den emotion, som skabes af din fantasi, brænder den psykiske spænding i dit ønske bort. Den kraft, som skulle tilfredsstille dit mindste ønske, er borte. Intet materialiserer sig, og du må kæmpe som en gal for at få tingene igennem.

Som det blev sagt i starten af bogen, er det at tjene penge en del af din søgen. Det er et spil, du spiller med dig selv. Det er kun en tankeform, og alt afhængigt af tankeformens styrke, og hvor godt, du har det med dig selv, kommer resultaterne af sig selv. Det kræver en vis aggression, og det kræver de rigtige handlinger på markedspladsen, men det er også alt. Der er ingen grænser for, hvor mange penge du kan tjene på kort tid, og hvis der findes en begrænsning, så eksisterer den i dit eget sind eller i dine emotioner. Du vil blive overrasket over den strøm af overflod, der opstår, når disse aspekter ændres. Du vil undre dig over, hvor pokker du har været hele livet, og hvorfor du før i tiden kom så skævt ind på det hele.

Kunsten ved penge er at have nogle, eller i hvert fald at bilde sindet ind, at du har overflod, og når du først

bevæger dig væk fra alle emotioner omkring penge, frigøres blokeringen. Mulighederne kommer til dig næsten med det samme. Det er ikke svært at beslutte sig for at trække sig væk fra emotionen. Fortidens slid og slæb var kun en holdning, du havde, og det er ikke svært at ændre den. Hvis du "indstiller" dit sind til at betragte penge som energi i stedet for som et symbol på overlevelse, vil du gøre dig fri af gennemsnitsmenneskets lavere følelser og bevæge dig ind i et mere ubegrænset perspektiv, hvor al rigdom i hele verden bliver din. Hvad du er, og hvad du har, vil blive tilbudt på den samme frigjorte måde.

Din hellige sti - den søgen, du er ude på - bliver styrket af al den energi, som automatisk strømmer indefra. Dit ubegrænsede syn på tingene overskrider egoets mere begrænsede syn, og du opdager, at dit liv antager en fortiyllende kvalitet. Når du rører ved noget, transformeres det på magisk vis til en højere følelse af overflod.

Når det kommer til stykket, hvad har du så brug for andet end at se tilbage på dit liv og finde godhed der? At se, at dine mål blev nået? At se, at der var en dybere mening og et højere formål med det alt sammen.

Hvad vil din succes og rigdom betyde for dig? Du kan bruge mere tid til at være sammen med dine venner og dem, du elsker. Du kan arbejde med dig selv og blive et bedre menneske. Du kan træde ud af det fængsel, hvor de fleste befinder sig, og stå som en fri ånd bag grænserne til en verden, hvor der ikke findes megen frihed. Og når du kræver frihed tilbage for dit sande selv, inspireres andre til at påtage sig den samme opgave.

Da det første menneske begyndte at læse og skrive, satte det en ny udvikling i gang. Hvis nogle få individer på lignende måde har styrke og kraft til at gøre sig fri

af verdens begrænsninger og frygtløst stille sig uden for denne, så vil hele menneskeheden måske til sidst, i et et fjernt årtusind, nå frem til samme frigørelse. Det vil være en særlig fornøjelse for dig at skue tilbage, svævende et eller andet sted i evigheden, vel vidende, at du var med fra begyndelsen. Din gave var, at du på et tidligt stadium irfdså, at du faktisk var evig, udødelig og uendelig, og du havde modet til at bære denne forestilling videre i dit hjerte, mens resten af menneskeheders sagde, at et sådan ubegrænset overblik hverken var sandt eller muligt. Og hvad med de andre? De er nu engang, som de er, og verden er, som den er. Den vil ændre sig, når den er god og parat og ikke en dag før. Når først du har accepteret dette, kan du gøre dig selv fri til at koncentrere og styrke dig selv. Og det var derfor du kom her til det jordiske plan til at begynde med, var det ikke?


© 2019 by Michael Maardt • michaelmaardt.comContact