9 Din projicerede viljestyrke

Kvaliteten af din "samordnede aktion på markedet" er i virkeligheden bestemt af dine intentioners styrke eller mangel på samme. De fleste tror, at intention bare betyder: "Jeg vil gøre mit bedste." Når folk siger det til mig, løber jeg straks min vej. "Jeg vil gøre mit bedste," er sindets måde at sige: Jeg går ud og knokler rundt i en time eller to, og hvis mit projekt ikke lykkes fuldt ud, så har jeg det fint med det, fordi jeg har min undskyldning i orden.

Dit sind er din bedste ven, men det er også din fjende. Ikke kun, fordi det har sin egen interesse i at sætte grænser for det, du tror, du kan udrette, men også fordi det har en tendens til at snyde dig. Det er interessant, at hver gang en gruppe mennesker går i gang med at udvikle et projekt, så mislykkes det næsten altid i forhold til deltagernes forventninger. I det virkelige liv går det aldrig rigtig helt, som man forestiller sig. Hvorfor? Fordi jeget elsker at bruge fire timer på et møde om at bygge strandlejligheder, men overhovedet ikke har lyst til at slæbe cement eller udlevere salgsmateriale til potentielle købere. Fantasi og "samordnet handling" er som nat og dag.

Når du starter med at lægge din slagplan, så undersøg på forhånd nøje, hvad din intention er. Hvis den er slatten og udflydende, så vil livets realiteter med sikkerhed belære dig om, at projektet ikke kan lade sig gøre. Din intention skal være forrest i din tænkning, og den skal følges op af timet og tilrettelagt handling, som tager sigte på at leve op til intentionen.

Du kan vandre ud blandt masserne og sige til dig selv: Jeg håber at sælge et par biler i dag. Eller du kan møde på arbejde et kvarter tidligere, rydde op på dit skrivebord, gøre dine brochurer og købekontrakter klar, spidse blyanten og sige til dig selv: "Jeg forventer at sælge mindst seks biler. Intet mindre er acceptabelt." De andre sælgere siger måske, at seks biler på en dag er umuligt. Det tager jo i snit to timer at sælge en bil, så du kan allerhøjst håbe på fire, ikke seks. De tænker nemlig ud fra et plan, hvor de sælger én bil til én person, for det er det normale for dem. Du, derimod, tager udgangspunkt i intention, som ikke har nogen mening om, hvor mange biler, du kan sælge til hvem, og hvor lang tid, det tager. Den siger bare mindst seks biler!

Du sælger to biler inden frokost, og så sker der ikke noget i tre timer. Men så kommer der en fyr og spørger: "Hvor meget koster den Rolis Royce?" Og du siger: "120.000 dollars." Og han siger: "Jeg tager fire. En lyserød, en blå og to grønne."

Som du ser, så er der på den ene side tik-tak, og på den anden side intention. I tik-tak gælder alle undskyldninger, så længe du kan slippe for at levere. Intention siger: ingen grænser her. Intet kan standse mig. Jeg føler det. Jeg ser det for mit indre øje. Jeg har fokuseret vilje som en laserstråle fra min intention. Jeg er engageret. Jeg bliver ved. Intet er for besværligt. Min intention skal leveres, for jeg insisterer på den. Jeg holder ikke op, før den er leveret. Selvfølgelig er der dage, hvor situationen er imod dig. Trods din parathed og høje intention styrtregner det hele dagen, og du sælger ikke seks biler. Men du var åben og parat, og hvis nogen var kommet ind i forretningen, selv med en halv købelyst, var han gået ud af forretningen med en af dine biler. Det er det, det drejer sig om, for når din viljestyrke er skærpet, og du er konsekvent i dine handlinger, leverer livet i sidste ende til dig, hvad du ønsker.

Når du søger, så tænk på spættens symbolik. Hvert enkelt hak betyder ikke meget, men til sidst kommer hele det forbandede træ alligevel ned med nakken.


Vedholdenhed og tålmodighed er nøglerne til intention, men du skal kunne fokusere på og koncentrere dig om målet for at få det til at fungere. De fleste stopper før den endelige udbetaling. Det er sørgeligt, men sådan er livet. Jeg var engang i en sølvmine, hvor de gamle minearbejdere havde gravet og gravet i årevis og kun havde fundet små stumper hist og her. Da de til sidst holdt op med at grave, var de kun tre meter fra en fed åre, der kunne have gjort dem til millionærer. Men det var et held for minens nuværende ejer. Han begyndte at grave lige i nærheden, og bingo!

Jeg har altid været interesseret i de gamle mongolers filosofi, og jeg tilrettelægger en del af mine seminarer efter deres levemåde. Vi kan virkelig lære intention af disse fyre, uanset om du biyder dig om det eller ej. Når de besluttede sig for at tage et sted hen, så ankom de også dertil. Det var ikke så meget det, at de erobrede landet. De rullede det også sammen og tog det med sig. De var brilliante til at organisere, og deres ord orda er faktisk det samme som vores orden. Vi har af dem lært evnen til at holde fast ved et projekt uanset prisen. De kunne tage af sted med smerter, omstændighederne var irrelevante for dem. Intentionen var det eneste, der talte.

I livet forventer vi ofte, at alt er hyggeligt og sikkert, og vi forlanger, at ting skal foregå på en bestemt måde, ellers fordømmer vi dem. Du kan have alle de bedste intentioner, men nogle gange kommer tingene fra en anden retning. Med hensyn til intention skal du fokusere på målet og aldrig slippe det, uanset hvorWnge det tager. De store ting i verden blev ikke udrettet på en enkelt dag. Ting tager tid, og du skal kunne vente. Hvis du ikke er god til at vente, kan du begynde at øve dig nu. En anden af livets store hemmeligheder er at kunne afvente og afvende modstand. Det er meget taoistisk, og det er også meget smart. Når du ved, at hele verden har travlt med noget bestemt, skal du bare indtage den modsatte holdning.

Jeg kan godt lide spættens symbolik. Hvert enkelt hak tæller ikke så meget, men til sidst kommer det forbandede træ alligevel ned med nakken. Når du fokuserer på målet, så tag spætten med dig. Den bliver en god ven, og ved at fastholde den overordnede plan og koncentrere dig om at hakke, vil du til slut få, hvad du vil have. Når du tænker over det, hvorfor så skynde sig? Hvis du er i balance, er der ingen grund til det. Hvis du er ude af balance, vil selve ubalancen alligevel fleme dig fra dit ønske. Et skridt ad gangen. Tving dig selv til en pause og tag bestik af situationen for at genopbygge og så af sted igen.

De europæiske okkultister har lært mig, at den største kraft, som er tilgængelig for os mennesker, er viljen, når den projiceres korrekt. Du har måske ikke tænkt så meget på din viljes styrke, men det er den samme kraft, som de gamle troldmænd brugte til at skabe overnaturlige begivenheder. Der er forskel på vilje og intention. For mange er intention bare en mental handling, en slags ønskedrøm, mens viljestyrken, der projiceres fra din bevidsthed, indeholder ikke kun dine tanker og ønsker, men også entusiasmen fra din livskraft. Hvis din 'vilje projiceres korrekt, vil den indeholde den vitale ingrediens, din ånd - selve essensen af det, du er.

Kraften af denne ånd vil, klart defineret, levere dig din viljes fokus i kraft af, at koncentrationens klarhed skærpes til en sådan renhed, at den skærer direkte gennem tingenes tilstand og retter sin fulde kraft mod ethvert mål. Husk på, at din bevidsthed svømmer rundt i et hav af bevidsthed, som udgør grundlaget for alle energier og tankeformer omkring dig. For det meste vil energien hos de mennesker, der omgiver dig, være svag og udefineret. Den smule kraft, de har, er ofte undermineret af emotioner.

I denne suppedas af knurren og brummen dukker så troldmanden op: kraftfuld, klar, upåvirket af begær eller flyvske tanker. Fri som han er for menneskelige emotioner, står han på en startrampe, som allerede er et eller to trin hævet over mængden. Derfra affyrer han sin vilje ind i virkelighedens verden, vel vidende at hans kraft ikke lader sig standse.

Hvordan skulle den Universelle Livslov kunne sige nej til denne mand? Det kan den heller ikke, hans kraft er for stor. Hans vilje er ikke forstyrret af tanker om fortjeneste, af godt eller ondt, af at have eller ikke have. Den er udelukkende fokuseret på det, han ønsker, og ønsket leveres ikke på grund af en eller anden højere udvælgelsesproces; det kommer udelukkende til ham som følge af styrken i hans krav. Fordi han ønsker det, fordi denne tanke er nært forbundet med hans vilje og henter styrke fra hans egen dybeste væren, så kan det ikke nægtes ham.

Da jeg første gang blev konfronteret med denne ide, havde jeg en naturlig modstand mod den aggression, der er nødvendig for at nå dette bestemte niveau af intention. Det forekom mig på en måde "forkert" at lade sin kraft styre af okkulte begreber og udtryk, at tvinge livet til at opfylde alle ens ønsker; men efterhånden vænnede jeg mig til ideen og udviklede en moralsk teori omkring min specielle metode. Jeg indså hurtigt, at det vigtige var mine resultater, de ting jeg skulle fuldende i dette liv, og så længe jeg ikke krænkede andre, var det lige meget, hvordan jeg opnåede disse ting.

Du bør allerførst overveje, hvor meget energi du er parat til at investere for at få, hvad du vil have? Hvis niveauet for den entusiasme, som du er villig til at lægge i din søgen, ikke er ret stort, så ønsker du det åbenbart ikke, eller også er din søgen ikke så vigtig for dig. Hvis noget er meget vigtigt for dig, bliver det helligt i kraft af sin integritet, og så er din forpligtelse over for idealet af vital betydning, for du ved, at hele meningen med dit liv findes i denne søgen eller dette mål.

Hvis dette er tilfældet, kræver det netop på grund af dets hellighed, at du ved fysisk anstrengelse, mental skarphed eller okkult kraft bruger hver en fiber i din krop og i din sjæl til at fokusere på din intention. Et eller andet sted i dit liv vil der være et altoverskyggende tema for din søgen, en del af dit ønske, som ikke kan fornægtes uden at frygtelige omkostninger for hele dit væsen. Vil du ignorere dette, eller har du dit engagements mod og tillid nok til at forlange, at livet og menneskene giver dig, hvad du ønsker, uden anden grund eller undskyldning end, at du forlanger det?

Hvis dit intentionsniveau er højt, så har du fattet meningen med viljestyrke. Men hvis dit engagement er lunkent, vil livet ikke give dig, hvad du ønsker, for det bekymrer sig ikke om dit velbefindende og ved heller ikke, hvad du ønsker. Din eneste mulighed er at gøre opmærksom på dit ønske, at have det forrest i dine tanker og aggressivt kræve - eller endnu bedre, insistere på - at livet leverer.

Nogen vil sige, at dette ikke er spirituelt, at det er som at stjæle et maleri fra et museum. Det er måske rigtigt i visse situationer, men er det ensbetydende med, at du ikke kan være et rart og elskende menneske, fordi du kræver visse ting af livet? Selvfølgelig ikke! Det betyder blot, at der er et eller to områder i livet, hvor du ikke vil gå på kompromis. For mig ser det snarere ud, som om dit liv ville savne en spirituel definition, hvis du var klar over, at et eller andet var af vital betydning for dig, og du så ikke anvendte din fulde styrke for at opnå dette vitale ønske.

Du ville kunne kigge tilbage på dit liv og og få øje på et rart og elskeligt væsen, som var totalt slapt og uengageret, når det skulle have tilfredsstillet sine egne behov eller ønsker. Du ville se, at du virkelig havde lært at elske andre, men samtidig tillod du, at verden trådte på dig, og det var ikke lykkedes dig at materialisere dine drømme på grund af din selvdestruktive holdning. Da du elskede verden, glemte du at elske dig selv, så kun halvdelen af lektien blev lært, og den anden halvdel må læres på et senere tidspunkt, måske. Hvor ærgerligt.

Det permanente problem med projiceret viljestyrke er at definere, hvad der skal forstås ved krænkelse. Hvis du fyrede en tanke ind i en andens sind og tvang ‘ vedkommende til at have sex med dig mod sin vilje, så ville det være en krænkelse, fordi den nødvendige manipulation til at opnå ønsket er for kraftig. Men hvad nu, hvis din viljestyrke (den energi, der er samlet omkring dig) er så overvældende kraftig, at det i en anden skaber en altoverskyggende trang til at være sammen med dig, til at gøre hvad som helst for at være sammen med dig? Hvis personen kommer hen til dig og siger: "Jeg vil gøre alt for at være sammen med dig," siger du måske: "Fint, men kun på den betingelse, at du har sex med mig hver anden torsdag."

For mig er dette ikke en krænkelse, for du har ret til at kræve, hvad der er rimeligt. Det, at personer har et overvældende emotionelt behov for at være sammen med dig, betyder ikke, at du skal opfylde dette behov. Det betyder heller ikke, at du skal finde dig i deres ønsker uden at få noget til gengæld. For nogen vil sex hver anden torsdag være en lille ulejlighed sammenlignet med den indlysende fordel ved, at du tillader dem at klistre sig op ad dig. Du finder kun ud af, om de finder dit krav fornuftigt, ved at fremsætte det. Under alle omstændigheder har du gjort din stilling klar og fremsat dine betingelser, og så er resten op til dem selv.

Når du projicerer din viljestyrke ud i livet, skaber den vanskelige situationer for andre på grund af sin usædvanlige kraft. Det tvinger dem til at vurdere deres egne ønsker i forhold til dine. Det er naturligt for andre at forvente, at du deler gratis ud af din energi, din viden eller din fysiske krop, uanset om det passer dig eller ej. Vi er tilbøjelige til at tro, at vi konstant skal give. Sådan behøver det ikke at være, for du er også selv et individ med behov.

Men hvis din vilje er klar, stærk og fokuseret, vil andre være tilbøjelige til at støde ind i den, og det tvinger dem til at acceptere betingelser, de måske ikke har tænkt på før. Måske mener de, at du skulle være sammen med dem og bruge din tid gratis på dem. Det er naturligt at forvente, at du gør ting gratis, for det har du jo altid gjort. Hvorfor skulle de betale eller bytte, hvis de ikke var tvunget til det? Når noget ikke koster noget, så betyder det jo, at vedkommende ikke værdsætter det. Hvis nydelsen af dit selskab er værdiløs for dem, hvorfor skulle du så spilde din tid på det?

Den finere pointe er her, at du skal være sikker på, at din vilje ikke tvinger andre til handlinger, som støder deres moral (også selv om deres moral er lidt naiv), eller som går mod deres vilje. Så længe du tilbyder en udvej, kan de frit vælge, og hvis "sex hver anden torsdag" ikke passer dem, står det dem frit for at fremsætte et alternativt tilbud.

Hos de fleste europæiske okkultister var der en masse hokuspokus forbundet med deres magiske handlinger. Ved enhver metode er beviset på kagens eksistens, at den kan spises. Jeg så en masse små, luskede fyre lave en masse postyr omkring deres magiske kraft, men i virkeligheden havde de ingenting at have det i.

Ind imellem mødte jeg rigtige professionelle, som var velhavende, stærkt og havde succes, men de var meget hemmelighedsfulde, og det var svært at få nogen metode ud af dem. En dag var jeg gæst ved en frokost på en fashionabel restaurant, mens en af disse små personer underholdt sin bankforbindelse. Okkultis ten bestilte en flaske d'Yquem, hvilket imponerede mig ikke så lidt, for det er en af de fineste og dyreste hvidvine i verden. Der blev serveret, og snakken gik frem og tilbage. Jeg kunne se, at okkultisten var i gang med at manipulere med bankmandens sind, og det varede ikke længe, før han overrumplede bankmanden med et tæppe af energi, som indeholdt en vild mængde af okkultistens kraft - og hele hans vilje.

Overrumplingen bestod af en tankeform, der blev slynget fra hjerteområdet hen over bankmandens hoved som et tæppe. Den således projicerede tankeforms energi er grå/blå, og dens kraft bestemmes af styrken af ens vilje og klarheden i ens intention. Bankmanden reagerede ved at læne sig tilbage fra bordet med et fjernt og udtiyksløst blik. Han tabte koncentrationen og faldt over sine ord. Han stødte til et stykke brød, som faldt på gulvet, og for mig så det ud, som om hans modstandskraft var forduftet. I løbet af de næste to minutter fik okkultisten ham til at give sig et lån på 300.000 dollars uden sikkerhedsstillelse. Nogle måneder senere på et tidspunkt, hvor jeg boede i USA, ringede bankmanden til mig fra Europa og beklagede sig over, at den lille fyr var stukket af med kontanterne. Ret forudsigeligt, syntes jeg.

Det mærkelige var, at skønt denne okkultist var svindler i normal forstand, betragtede han aldrig sig selv som en tyv. Han troede så meget på sin kraft (hvilket han havde ret til), at han opfattede sin eksistens som en gave til verden. Denne mening blev bekræftet af næsten alle, der mødte ham. De var begejstrede for at give ham penge, og i den tid, jeg omgikkes ham, så jeg ham modtage omkring to en halv million dollars fra sine "klienter". Ingen syntes at beklage sig, når de skilte sig af med deres penge. Det var først senere, når han ikke længere selv var på pletten, og giverne ikke længere var påvirket af hans kraft, at de kom på andre tanker.

Svindler eller ej? Han var på en sær måde det mest spirituelle menneske, jeg har mødt, for han var sandelig sig selv, et individ. Hvad enten man kunne lide det eller ej, så havde han en metode, et regelsæt, en kodeks, som han levede efter. Hans viljestyrke krævede, at livet understøttede ham på det niveau, som

han havde vænnet sig til, og andre reagerede velvilligt. Han var til gengæld meget gavmild og ville give dig sin bedste skjorte, for han betragtede sin egen overflod som ubegrænset. Aldrig et eneste øjeblik tænkte han på, at der var den mindste sandsynlighed for, at han kunne løbe tør.

Hvis man kunne sige, at han gjorde en fejl, så var det, at han lod folk afgive deres vilje til ham, når de bukkede under for hans energi. Hvis han havde modereret dette og taget lidt her og lidt der, ville ingen have reageret, men fyren blev revet med at sit ego, og han begyndte at tro, at de Højere Kræfter havde udvalgt ham til en vigtig mission, som måske ville ændre verdens gang.

En så byrdefuld og krævende karmisk forpligtelse ville naturligvis kræve massive mængder af andres penge, hvis han skulle kunne levere en acceptabel handlingsplan til guderne. Så i stedet for at nøjes med de sædvanlige fem eller ti tusind tiltuskede han sig 100.000, eller hvad han nu kunne få. En idiot fra Ore-gon gav ham over 700.000. Efterhånden som summerne voksede, blev de involverede også mere ivrige efter at få deres penge tilbage. Gennem en periode arbejdede et helt lille hold afblankede kreditorer sammen med bagmandspolitiet om at finde den lille fyr, men fuglen var altid fløjet, når de nåede frem. Med tiden aftog folks vrede, og de accepterede deres tab som "investeringer", noget vi alle kommer ud for, mens vi er ved at lære livets spil.

Sagen er, at hvis din intention er stærk, og din vilje er klart defineret, så er andre parat til at give dig, hvad du vil have. Du må tro på dig selv, og du skal tro på din egen kraft. Hvis du tvivler blot det mindste på dig selv, bliver du øjeblikkeligt flyttet fra ubegrænsede muligheder til et sparsomt udbytte.

Forestil dig tigeren i skoven. Tænker den på, hvem hjorten på stien tilhører? Er der nogen, der tvivler om tigerens værd? Alle ting er indbyrdes forbundne. Det evige Tao opretholder sig selv. De små skabninger overgiver sig selv til tigeren, på samme måde som naturen gav af sig selv for at opretholde disse skabninger. Den fuldkomne balance bevares.

Sindet skaber grænser, som er falske og forkerte. Hvis du ingen virkelige emotioner har over for dine ejendele, og hvis du ikke desperat klynger dig til livet, strømmer Tao ud fra dig. Ligevægt er den gave, du tilbyder. Men hvad nu, hvis du, samtidig med at du bekræfter overfloden, falder over en håndtaske fyldt med kontanter? Lad os for tankeeksperimentets skyld antage, at tasken ikke indeholder oplysninger om ejerens identitet. Du bliver da nødt til at acceptere overfloden som en naturlig udvidelse af din energi, ellers ville du totalt fornægte din harmoni med det ubegrænsede.

Det eneste, du skal være opmærksom på, er faren for at gå over stregen og drage urimelig fordel af andre eller at blive revet med af jeget. Ville det ikke være rart, hvis du i en verden, hvor alle manipulerer alle, kunne få succes uden at forfalde til de samme beskidte kneb?

For mig ser det ud til, at vi blot er vogtere af en kraft. Vi er ikke selve kraften, og det skal vi huske. Når den er i balance, flyder kraften spontant og bekræfter tingenes rene spiritualitet, men somme tider bliver denne indre energi så kraftig og intens, at individet glemmer alt om, at det blot er en ringe dødelig, og tillader sit ego at bilde sig ind, at han eller hun er her for at redde verden, at være talerør for guderne eller noget lignende.

Dette nonsens finder du både i New Age og i de store religioner. Lederne begynder at opfatte sig selv som guddommeligt udvalgte. Der findes en brugtvognsforhandler i USA, som forsøgte sig i gurubranchen. Han har nu to personer, der går ved siden af ham for at beskytte ham, for at ikke hans tilhængere ved et tilfælde skulle komme til at strejfe ham og derved tilegne sig nogle få volt af hans nyerhvervede guddommelighed. Hans disciple aner ikke, at deres brugtvognsguru er bøsse, og at han ikke har noget imod at lade sig gnubbe natten lang for den sags skyld. Menneskesindets falskhed kender ingen grænser.

Når du koncentrerer dig om dig selv og dit liv, bliver du hurtigt stærkere end 99 procent af dem, du har at gøre med. Du bør moderere din energi og ikke blive revet med af den rigdom eller position, du havner i. Hvis du ikke passer på, bliver du sandsynligvis før eller senere selvdestruktiv, eller hvad værre er, du får måske alt, hvad du vil have, men når du ser tilbage på dit liv, er det grimt. Du opnåede måske dine materielle ønsker, men du evnede ikke at oversætte disse materielle goder til et ærværdigt liv med spirituelt indhold, og det ville være ærgerligt.

Efter min mening er rigdom for rigdommens egen skyld blot et egotrip, som drives af ønsket om at tilfredsstille selvopholdelsesdriften. I sin værste form er penge egoets hjælpeløse forsøg på at række ud efter sin egen udødelighed, og derfor bygger de rige monumenter. For det første gør det egoet glad, og for det andet søger de ved hjælp af murstenene at forlænge deres egen eksistens ind i evigheden.

Du må spørge dig selv: "Ønsker jeg oprigtigt at blive rig?" Hvis svaret er ja, lyder det næste spørgsmål: "Hvad vil jeg bruge pengene til?" Hvad vil du gøre, hvis du får masser af penge? Når først disse spørgsmål er afklaret i dit sind, er der allerhøjst nogle år til målet. Hvis din søgen efter rigdom er ego-orienteret, og du samtidig forsøger at udvikle et spirituelt forhold til dit liv, vil dine forsøg på at tjene penge konstant slå fejl. Dit indre selv vil beskytte dig mod muligheden af selvdestruktion, mod at miste dit sande mål af syne gennem egoets fristelser.

Hvis du ikke har noget overordnet spirituelt mål, vil du sandsynligvis hurtigere tjene penge, men alt, hvad du opnår, vil virke tomt. Du må granske dit hjerte og besvare disse spørgsmål, for alle intentioner og viljeskræfter i verden vil ikke hjælpe, hvis du ikke er glad, eller hvis dit bevidste sind er diametralt modsat din indre søgen.

Hvis nogen spørger: "Ønsker du oprigtigt at blive rig?", så vil de fleste svare ja, men ikke mange mener det virkeligt. De kan forestille sig rigdommen, men de tror ikke rigtig på, at de kan få den, eller de tror ikke, at de er gode nok. Eller også er de tilfredse med at lade disse fantasier hvile stille og roligt i deres sind og har ikke rigtig intentionens styrke til at gå ud og skaffe det, de ønsker.

Hvis du vil være meget rig, så skal du også være klar til at tage et stort ansvar, og du skal involvere dig meget i livet. At blive rig er en proces, hvor du skal være engageret, og det indbefatter en uendelig mængde deltagelse og en masse stress og strid. Er det det, du ønsker? Folk forestiller sig normalt, at de rige fører et mageligt, sorgløst liv med drinks på stranden, mens chaufføren venter i vejkanten. Det passer måske på nogle ganske få, men de fleste er tvunget til at gå ud og skabe deres rigdom. Og når rigdommen først er opnået, skal de holde øje med den, investere den og til og med forsvare den, og det kræver store mængder energi. Du må finde ud af, om du har den energi, eller om du er parat til at investere det nødvendige for at udvikle disse evner. Hvis du svarer: "Ja, jeg vil gøre alt," og du ærligt og oprigtigt mener det, så er du allerede nået halvvejs, men hvis du ikke er helt sikker, så stop en halv og tænk dig om en gang til.

Hvis du kigger dybt i dig selv, har du måske blot brug for en smule mere overflod, så dit liv kan blive lidt lettere. Massiv rigdom ville måske gøre dig syg. Måske har du brug for en lille smule ekstra, og hvis det er tilfældet, så spørg dig selv, hvorfor du ikke allerede har det. Hvorfor er tingene så spændte? Svaret ligger dybt i dig selv. Du kan finde svaret og løse problemet hurtigt, hvis du er ærlig over for dig selv. Måske er du bange for at forpligte dig, eller også har du ikke koncentreret dig. Eller - og det er helt normalt - du har tillagt dig et relativt frit liv, fordi du aldrig har været inde i systemet. Men ved at holde dig borte fra systemet har du haft problemer med at få samme system til at hoste op med alt det, du har brug for. Du har måske henvist dig selv til en eksistens i et fattigkvarter i stedet for at følge med strømmen.

Mange står over for det samme problem, og nogle gange er det kun nødvendigt at gå med for at sætte sig ud over det, og selv om det at "følge med strømmen" måske ikke er din hjertesag, får du ved at spille spillet i det mindste systemet til at levere, hvad du vil have. Hvis du blot ønsker en lille smule mere, er det i hvert fald godt at gøre sig denne intention klar, så er opgaven blot at arbejde mod målet.

Det er ikke svært at udvikle små pengemaskiner, som spytter kontanter ud, så snart du har "intention" og er parat til at træde ind på markedspladsen og finde ud af, hvad der foregår. Når du tænker over det, kan det være lige meget, hvordan du tjener de ekstra kontanter. Du kan sælge kondomer på rastepladsens toiletter, hvis det skal være, så længe du bare laver de små maskiner, og de giver dig den ligevægt, du søger. Eller måske kan du nøjes med at gøre det, du allerede laver, endnu bedre og så tage mere for det.

Hele fidusen ved penge er balance. Balance ved tusind om måneden eller balance ved en million om måneden. Balancens store værdi består i, at den understøtter dit spirituelle jeg og tillader dets indre skønhed og kreativitet at komme frem. Derfor er penge - bortset fra kærlighed måske - for de fleste den lektion, vi er her for at lære. Prøv at sætte dig ned sammen med dine nærmeste og diskuter for alvor jeres økonomiske behov, således at hver enkelt af jer bliver i stand til at definere, hvad han eller hun virkelig ønsker, og hvad hver enkelts intentionsniveau er. Derefter kan I tilpas-sejeres håb og drømme til jeres intention, og I kan se, om jeres projicerede viljestyrke er stærk nok til at levere, hvad I ønsker.

Hvis din intention ikke er så stærk, må du acceptere det som en kendsgerning, og du må tilpasse dine forventninger til livet derefter. Alternativt kan du arbejde med din intention gennem koncentration og disciplin for at gøre den stærkere. Når den så engang er blevet stærk nok, vil din projicerede viljestyrke med garanti give dig alt, hvad hjertet begærer.

Somme tider er tingene selvfølgelig så meget ude af balance økonomisk, at det forekommer umuligt at starte på en frisk. Problemet stammer fra det forhold, at kredit nu til dags er så let at få. Da jeg første gang kom til USA, kunne jeg ikke fatte, at man kunne gå ind i en forretning og bare skrive under på et stykke papir for at få nogle varer udleveret, selv om forretningen ikke kendte én.

Hvis et aspekt af dit liv er meget vigtigt for dig, bliver det helligt i kraft af sin integritet. I så fald bliver graden af dit engagement i forhold til dette ideal af vital betydning, for du ved, at hele meningen med dit liv er indeholdt og koncentreret i denne søgen eller dette mål.


Med så megen kredit er det let at se, hvorfor folk får problemer. Hvis du ikke har kontrol over din gæld, er du syg, økonomisk syg, og dette vil mere end noget andet give ubalance. Følelsen af at skylde penge er en bombesikker metode til at afskære sig selv fra muligheder.

Hvis du har kontrol over dine finanser, så betaler du enhver sit; men hvis du har dårlig kontrol over dem, så må du indlægges på det økonomiske hospital og hvile dig lidt, for ellers bliver du aldrig rask. Du har brug for at hvile og for at trække dig tilbage. Den dummeste måde at klare problemerne på er at forsøge på i ubalanceret tilstand at kæmpe for at tilbagebetale andre. Det motiverer dem kun til at bede om mere. Så bliver du nervøs, og det hjælper i sidste instans ikke kreditorerne. Tilbagetrækning er det bedste svar.

Det afhænger selvfølgelig også af, hvor meget du skylder. Hvis du kun skylder lidt, kan du skrue ned for udgifterne og betale folk lidt efter lidt. Men lad os antage, at du allerede er langt ude og svømme. Så bliver det første skridt at indrømme det Over for dig selv. Det næste skridt bliver at fortælle dine kreditorer, at det varer et stykke tid, før de ser deres penge. Når det sker, bliver du hos kreditorerne flyttet fra listen over "øjeblikkelige" til listen over "hvilende" debitorer, hvor emotionerne er svagere, og hvor der ikke er nogen, der er på nakken af dig.

Din første reaktion er måske: "Hvis jeg ikke betaler, vil det så ikke ødelægge min goodwill og kreditværdighed?" Sagen er, kammerat, at din goodwill allerede er ødelagt, og din kreditværdighed lugter langt væk! Hvad har du at miste? Du får alligevel ikke brug for kredit, og når det kommer til stykket, er kredit blot et middel til at tilfredsstille dit begær, når du ikke kan tilfredsstille det med kontanter.

"Men hvad nu, hvis jeg mister mine kreditkort?" Ja, hvad så? Du har ikke brug for kredit, hvis du har penge. "Jo, kreditkort er praktiske, når man rejser eller skal leje en bil." Ikke noget problem. Dér er banker, som specialiserer sig i at udstede kort til mennesker, der har dårlig kreditværdighed. Kortene garanteres af kunden med en opsparingskonto i den pågældende bank. "Men hvis jeg ikke betaler min gæld, så kan andre ikke lide mig." Glem det! (Gå tilbage til kapitel 3 og genlæs afsnittet om selvaccept.)

Det er bedre, at du erklærer dig fallit, end at du prøver at opretholde en uholdbar position. Når du så har gjort rent bord, må du ændre dine dårlige vaner - ikke mere kredit, eller i hvert fald kun små mængder kredit, som du let kan håndtere. Hvis du kaster alt det gamle væk og så starter med at begynde at skylde igen, så har du ikke tilgivet dig selv (på et energiniveau) for situationen, fordi du nu involverer dig i det samme gamle nonsens en gang til. Karmisk set ville det være uærligt, men alle har ret til at gøre den samme dumme fejl i livet og starte forfra igen. Dine kreditorer er lige så ansvarlige for din gældssituation som du. Der findes ingen uskyldige ofre. De traf en forretningsbeslutning om at give dig kredit i håbet om fortjeneste, men det lykkedes ikke med dig. Det sker hele tiden.

Lad os antage, at du har haft et kreditkort i tyve år og har betalt 19 procent rente oven i det årlige gebyr på kortet i alle de tyve år. Kreditkortfirmaet ved præcis, hvor stor en procentdel af kunderne, der misligholder deres konto hvert år. Lad os sige, det er to procent. Firmaet regner altså med, at alle kunderne misligholder mindst en gang i løbet af 50 år. Den omkostning lægges oven i den årlige rente og gebyret. Så i tyve år har du betalt til din eventuelle misligholdelse. Hvorfor skulle du skuffe dem? Hvis du ikke misligholder en gang på 50 år, skaber du uorden i deres statistiske beregninger.

Når du skylder penge, så plager folk dig, hvilket kan få dig til at føle dig som et råddent æg. Du glemmer, at du er et af Guds børn, udødelig og alt det der. Du begynder at rakke ned på dig selv og tro på alt det, som dine kreditorer siger om dig. I starten ser det ud til, at de har ret, og at du er magtesløs. Men det omvendte er faktisk tilfældet. Kreditorerne har ret, men de er magtesløse. Som debitor er det dig, der bestemmer farten -glem aldrig det!

Emotionerne ligger altid hos kreditorerne, og de forsøger at trække debitor ned i den samme emotionelle malstrøm. Men hvad nu, hvis du nægter at lade dig påvirke? Der er ingen grund til at blive nervøs, fordi du skylder nogen nogle penge, som du ikke kan betale. Der kan ikke ske noget alvorligt. Hvis du har aktiver, kan kreditor jagte dem. Held og lykke til ham! Og hvis du ikke har nogen aktiver, er du fri.

Desuden er tiden normalt på din side. Når kreditor har lidt et tab, kan han kun investere en vis mængde af sin energi på at spilde sine kræfter på dig. Til sidst indser han, at det er bedre at bruge energien på mere profitable aktiviteter. Tiden læger al gæld.

Ved enhver transaktion er der omkostninger ved selve transaktionen og så håbet om fortjeneste. Start-omkostningerne er reelle, men håbet om fortjeneste er en tankeform, og som debitor giver det dig øget indflydelse. Forretningsfolk hader at miste startomkostningerne, fordi pengene er tabt for stedse og ikke kan anvendes til at skabe nye forretninger i fremtiden, men de er tit parate til at miste den fortjeneste, de håbede på. Det giver dig mulighed for at lave aftaler om at afvikle gælden ved kun at betale en del ad gangen. Desuden har du mulighed for at betale med andet end

penge. Du kan bytte. Du kan arbejde gratis og afbetale gælden på den måde. Hvis du selv har penge til gode, kan du lade dette tilgodehavende overgå til kreditor som dækning for det, du selv skylder ham. Der står mange muligheder åbne for dig.

Lad os i forbifarten tale om gæld inden for familien; penge, som er lånt mellem de nærmeste. Familien er en stærk enhed, som vi inkarnerer ind i for at lære noget om livet, og dens værdi ligger i dens beskyttende funktion, som tillader individet at gennemarbejde sit karmiske stof i venlige omgivelser. Jeg tror på reinkarnation, og i enhver families mønster vil der metafysisk set være masser af karmisk stof og situationer, som kan udredes i løbet af blot nogle få år. Det smukke ved familieenheden er, at den er arnestedet, hvor vi lærer om kærlighed, og kærlighed er i sidste instans det, der skal frelse menneskeheden.

Hvordan kan vi i det lys lade gæld komme imellem os? Jeg tror på, at du ikke skylder din familie noget, og at de heller ikke skylder dig noget. Alle økonomiske transaktioner er en del af den store karmiske smeltegryde, som du og din familie er blevet kastet ned i. Hvis du accepterer teorien om reinkarnation, er det umuligt at finde ud af, hvem der skylder hvem hvad. Det er sørgeligt, hvis du ikke kan besøge din mor, fordi du skylder hende et par tusind. Familiekreditoren er fanget lige så meget som debitoren, fordi følelsen omkring den familiære gæld skaber så mange vanskeligheder. I bliver nødt til at udrede det, hvis I skal blive frie, og den bedste løsning er, at alle tilgiver alle. Gå hen til din nærmeste familie og sig dem lige ud: "Jeg elsker jer, men I får ingen penge. I må tilgive mig min gæld. Denne familie har behov for at være fri."

I en verden, hvor folk i den grad manipuleres og kontrolleres af systemet, bør familien stå som symbol på spiritualitet og noget, man kan stole på. Den bør være kærlig, stærk og fri, og det er vigtigt, at enhedens kombinerede styrke bruges af medlemmerne til at frigøre sig selv og ikke til at binde hinanden. Hvis alle var storsindede og så tingene fra et mere uendeligt og kærligt perspektiv, ville man kunne opnå højder af spiritualitet og glæde. Men uanset, om de tilgiver dig din gæld eller ej, ville jeg gå hen og tilgive mig selv.

Det er selvfølgelig ikke alle familietransaktioner, der skaber negativitet. Hvis et arrangement er kærligt og venligt, og alle er tilfredse med det, så se igennem fingre med det; men ofte er dette ikke tilfældet. En del af din intention bør se det i øjnene og gøre noget ved det!

Du må heale dig selv, inden presset fra alle dine økonomiske forpligtelser gør dig syg og uanvendelig for dig selv og andre. Vi er her kun et kort stykke tid, 20.000 dage måske, så hvorfor bruge nogle af disse dage i smerte på grund af noget, som ikke er reelt? Penge er en tankeform, og det samme er gæld.

Hvorfor rode sig ind i diskussioner i et forsøg på at ændre andres meninger. Banken siger, at du skylder. Det er deres mening. Du har en anden tankeform, der siger: "Jeg skylder, men I får dem ikke." I al tings uendelighed er disse bitte små argumenter irrelevante.

Hvis alle ikke betalte deres gæld, ville verden selvfølgelig gå i stå, men sandheden er, at kun få misligholder deres gæld, og hvis du er en af dem, hvad så? Ved at ligge på det økonomiske hospital et stykke tid kan du heale dig selv og komme i gang med resten af dit liv. Din viljestyrke bliver med det samme kraftigere, når du starter med en ny balance, og hvis du vedligeholder balancen gennem økonomisk disciplin, får du velstand, og højst sandsynligt vil velstanden skabe arbejde, energi og entusiasme for dig selv og andre omkring dig.

Så hvad du tog fra det store energibassin ved at misligholde din gæld, kan du tilbagebetale ved at få succes.

I de næste ti år vil vi se en massiv omstrukturering af verdensøkonomien. Siden anden verdenskrig har de vestlige demokratier trykt pengesedler som sindssyge. Enorme gældsposter er ophobet af de forskellige regeringer, og de bliver aldrig betalt. En dag bliver alle nødt til at holde op med at fortælle sig selv en masse løgne, og hele redeligheden må bringes i orden. Når den dag kommer, vil tilliden midlertidigt gå tabt, og vi vil få et dramatisk kontant sammenbrud. Vi vil få det, som økonomerne kalder stagflation, dvs. inflation med nulvækst eller sågar negativ vækst. Enhver med kontanter i hånden vil i den situation være konge. Mens priserne på f.eks. mad vil stige, vil de ryge lodret ned på andre områder. I 1930’me faldt fast ejendom op til 90 procent visse steder. Hvorfor bruge fem millioner dollars på et lejlighedskompleks ved stranden, hvis du om fem eller syv år kan få det samme for en brøkdel deraf?

Det er altid godt, hvis du skifter fra gæld til kontanter, for de giver dig muligheder. Du er hæmmet, hvis alle dine aktiver er låst fast, eller du ingen kontanter har. Og når kontantsammenbruddet kommer, vil du få fantastiske muligheder, så du behøver ikke at være bange. Mange af de store formuer i USA blev skabt i 1930’me, hvor hele industrier blev opkøbt for en slik.

Det hele står og falder imidlertid med din intention. Hvis du helbreder dig selv økonomisk og går over til kontanter og er tålmodig, vil du få alle dine ønsker opfyldt i løbet af nogle få år: Men du må have visioner, og du må kunne læse skriften på væggen. I de tidlige 1930’re var der velhavende familier i Tyskland og Østrig, som forstod, hvilken vej vinden blæste, da nazisterne kom til magten, og de solgte det hele til fuld pris og kom væk. I en overgangsperiode er det ikke bydende nødvendigt at blive deprimeret. Der er altid rigeligt med advarsler, og de metafysisk sofistikerede vil altid for længst være stukket af.

Det eneste, der hindrer dig, er klarheden i den intention og skarpheden i det falkeblik, som du tilfører din handlingsplan. Lad os nu se nærmere på det.

At blive rig er en proces, som du skal engagere dig i.© 2019 by Michael Maardt • michaelmaardt.comContact